• Tác giả: Nhiều Tác Giả, PGS. TS. Nguyễn Đức Lộc (Chủ biên)
  • Năm xuất bản: 04-2018
  • Kích thước: 13x20,5 cm
  • Số trang: 389
  • Hình thức: Bìa mềm
  • Giá bán: 125000.0
  • Giá bìa: 125000.0

Có thể nói, ngày nay những thành tựu của khoa học công nghệ đã đem lại không gian tự do nhiều hơn cho người trẻ và chính họ cũng đang góp phần đắc lực cho lối sống hiện đại mới. Cuộc sống người trẻ đa phần gắn với công nghệ, internet, mạng xã hội. Đây có thể xem là một cuộc vượt thoát khỏi những định chế cứng nhắc bởi sự trợ lực của internet. Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác, những cuộc vượt thoát này phải chăng chỉ đang là những cuộc giằng co nhằm cố gắng thoát ra khỏi những chiếc lồng sắt (iron cage) trong đời sống xã hội. Liệu rằng sự vượt thoát khỏi các định chế hiện tại để tìm kiếm tự do cá nhân có giúp người trẻ hoàn toàn tự do hay là đó chỉ là sự tiếp tục cuộc hành trình giao nộp tự do cá nhân cho một định chế khác đang đón đợi phía trước.

Trong vòng xoáy thời đại công nghệ, không ít người trẻ đã bắt đầu nhận ra mình đang “cô đơn”, “đứt gãy”, “tan vỡ” và “bất định” trong cõi sống của chính mình. Vô tình hay hữu ý, trên hành trình đi tìm ý nghĩa sống, họ đã lại bắt đầu một cuộc vượt thoát mới.