Cuốn sách làm rõ những nội dung sau: Văn hóa quân sự và cơ sở hình thành, phát triển văn hóa quân sự Hồ Chí Minh; nội dung cơ bản của văn hóa quân sự Hồ Chí Minh và định hướng giáo dục, nghiên cứu. Trong đó, tác giả tiếp cận bản chất văn hóa quân sự Hồ Chí Minh và nghiên cứu thực tiễn hoạt động lãnh đạo cách mạng, nhất là lãnh đạo trực tiếp sự nghiệp xây dựng nền quân sự cách mạng Việt Nam của Người trong thời đại mới.

Thông tin chi tiết

  • Nhà xuất bản: NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
  • Tác giả: PGS TS Nguyễn Văn Hữu, PGS TS Lê Huy Bình
  • Năm xuất bản: 2018
  • Trọng lượng (gr): 200
  • Kích thước: 14.5 x 20.5
  • Số trang: 176
  • Hình thức: Bìa Mềm
  • Ngôn ngữ: Sách tiếng Việt