• Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức
  • Tác giả: Lama Dudjom Dorjee
  • Năm xuất bản: 05-2016
  • Trọng lượng (gr): 300
  • Kích thước: 21 x 13.5
  • Số trang: 176
  • Hình thức: Bìa Mềm
  • Ngôn ngữ: Sách tiếng Việt
  • Giá bán: 44080.0
  • Giá bìa: 58000.0

Lời Khuyên Chân Thành Của Đạo Sư

Cuốn sách Lời khuyên chân thành của đạo sư cung cấp một cái nhìn tổng quan về các chủ đề Phật giáo căn bản, trong những phân đoạn ngắn dễ tiếp thu, nhưng lại soi sáng những nguyên lý chính yếu của quá trình tu tập Phật giáo. Lama Dudjom Dorjee dẫn dắt độc giả trên con đường tu tập, nêu bật những điểm cốt lõi, đồng thời trình bày những phương cách thiết thực để áp dụng trí huệ Phật giáo vào đời sống hiện đại.

Sách Lời khuyên chân thành của đạo sư là một hướng dẫn tuyệt vời cho người tu tập Phật pháp. Bất kỳ ai tiếp xúc với tuyển tập bao hàm toàn diện các giáo lý Phật giáo chủ chốt này sẽ nhận được món quà là trí huệ vô giá.