• Nhà xuất bản: NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
  • Tác giả: TS Trần Nguyên Khang
  • Năm xuất bản: 2018
  • Trọng lượng (gr): 250
  • Kích thước: 14.5 x 20.5
  • Số trang: 224
  • Hình thức: Bìa Mềm
  • Ngôn ngữ: Sách tiếng Việt
  • Giá bán: 42750.0
  • Giá bìa: 57000.0

Nội dung cuốn sách nêu bật vai trò, đặc điểm và xu thế phát triển của việc tạo dựng sức ảnh hưởng của Pháp trên trường quốc tế; đánh giá điểm mạnh cũng như hạn chế của sức mạnh mềm Pháp trong kỷ nguyên toàn cầu hóa; đồng thời, đưa ra dự báo về triển vọng của sức mạnh mềm Pháp trong tương lai.