Thủy Hải Chiến Việt Nam

Sách đã sử dụng thể loại văn học để chuyển tải thông điệp lịch sử, thể hiện tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng, để miêu tả những trận thủy chiến hùng tráng của thủy hải quân Việt Nam. Đặc biệt sách cũng sử dụng thể loại nghiên cứu lịch sử để có thể đánh giá, rút ra bài học, kinh nghiệm lịch sử sâu sắc, chính xác cho bạn đọc.

Thông tin chi tiết

  • Nhà xuất bản: Công Ty Cổ Phần Tri thức Văn Hóa Sách Việt Nam
  • Tác giả: Cao Văn Liên
  • Năm xuất bản: 01-2017
  • Kích thước: 16 x 24 cm
  • Số trang: 307
  • Hình thức: Bìa mềm