• Nhà xuất bản: Nhà sách Sao Mai
  • Tác giả: Viện Sử học
  • Năm xuất bản: 02-2007
  • Kích thước: 19 x 27 cm
  • Hình thức: Bìa cứng
  • Giá bán: 950000.0
  • Giá bìa: 950000.0

Nội Các Triều Nguyễn Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sự Lệ (Trọn Bộ 8 Tập)

Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ là bộ sách được biên soạn dưới triều Nguyễn theo thể loại Hội điển, ghi chép lại các điển pháp, quy chuẩn và các dữ kiện liên quan đến tổ chức và hoạt động của một triều đại, do nội các triều Nguyễn biên soạn vào giữa thế kỷ XIX.

Đây là một công trình lịch sử có quy mô đồ sộ vào bậc nhất trong kho tàng thư tịch cổ viết bằng chữ Hán của VN. Bộ sách này được biên soạn rất công phu, kéo dài 12 năm (1843- 1855).Về nội dung, Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ là một bộ sách chứa đựng một khối lượng đồ sộ những kiến thức, sử liệu chân xác, đặc biệt là về thiết chế và hoạt động của bộ máy nhà nước VN dưới triều Nguyễn.

Bộ sách gồm 262 quyển với hơn 8.000 trang bản thảo được dịch từ những năm đầu thập kỷ 60 và được hiệu đính hai lần. Viện Sử học và Nhà Xuất bản Thuận Hóa ấn hành, lần in này gồm 8 tập.

Sách rất cần thiết cho việc nghiên cứu, học tập về khoa học xã hội, đặc biệt là việc nghiên cứu ứng dụng trong các bộ môn nghệ thuật khi khai thác các đề tài chính sử thời nhà Nguyễn.