• Nhà xuất bản: NXB Văn Hoá Thông Tin
  • Tác giả: Thiệu Vĩ Hoa
  • Năm xuất bản: 04-2012
  • Trọng lượng (gr): 380
  • Kích thước: 20.5 x 14.5
  • Số trang: 465
  • Hình thức: Bìa Mềm
  • Ngôn ngữ: Sách tiếng Việt
  • Giá bán: 61200.0
  • Giá bìa: 85000.0

Thuật Xem Tướng Người
“Thuật nhân tướng cho rằng trời và người ứng khớp nhau, thân thể con người là bức tranh thu nhỏ của vũ trụ ngoại giới: đầu tròn là trời, chân vuông là đất, mắt như trăng sao, âm thanh như sấm chớp, huyết mạch là sông núi, xương cốt là đá sỏi, kim loại, mũi trán là núi non, long tóc là cây cỏ. Xương cốt là giá đỡ của cơ thể, “phàm nhân chi bẩm khí, kết thai, hiền ngu, tu đoản, cát hung giai định vu thị - cái bẩm khí của  người, kết thai, là hiền tài hay ngu độn, là báo quý hay hèn hạ, là cao thấp hay tốt xấu đều định sẵn trong xương cốt vậy…”