• Nhà xuất bản: NXB Tôn Giáo
  • Tác giả: Đoàn Trung Còn
  • Năm xuất bản: 12-2013
  • Trọng lượng (gr): 230
  • Kích thước: 20.5 x 14.5
  • Số trang: 159
  • Hình thức: Bìa Mềm
  • Ngôn ngữ: Sách tiếng Việt
  • Giá bán: 26880.0
  • Giá bìa: 32000.0

Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật (Tái Bản 2013)

Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật thường gọi tắt là kinh Kim Cang, là một trong  những kinh điển quan trọng của Phật giáo Đại thừa và đặc biệt quen thuộc với đông đảo Phật tử Việt Nam qua sự gắn liền với hình tượng Lục Tổ Huệ Năng trong kinh Pháp Bảo Đàn. Bởi vì chính Lục Tổ đã nhờ kinh Kim Cang mà được khai ngộ.

Cuốn sách được biên soạn tỉ mỉ và được trình bày bằng ba ngôn ngữ Hán - Việt - Anh gồm những nội dung chính như sau:

Bản dịch Hán văn (Cưu-ma-la-thập)

Bản dịch Việt ngữBản dịch Anh ngữ

Phụ lục 1: Bản dịch Hán văn của ngài Huyền Trang

Phụ lục 2: Bản dịch Anh ngữ của Edward Conze