Thiệu Bảo Bình Nguyên 02: Trước Cơn Dông Tố

Câu chuyện tập trung vào giai đoạn chống Nguyên Mông lần 2 của quân và dân Đại Việt, qua đó thể hiện lòng yêu nước, tinh thần anh hùng bất khuât, sẵn sàng hy sinh vì độc lập nước nhà.

Thông tin chi tiết

  • Nhà xuất bản: NXB Trẻ
  • Tác giả: Hồng Thái
  • Năm xuất bản: 01-2018
  • Kích thước: 15.5 x 23 cm
  • Số trang: 206
  • Hình thức: Bìa mềm