• Nhà xuất bản: NXB Trẻ
  • Tác giả: Hồng Thái
  • Năm xuất bản: 01-2018
  • Kích thước: 15.5 x 23 cm
  • Số trang: 206
  • Hình thức: Bìa mềm
  • Giá bán: 65100.0
  • Giá bìa: 93000.0

Thiệu Bảo Bình Nguyên 03: Sơn Hà Rực Lửa

Câu chuyện tập trung vào giai đoạn chống Nguyên Mông lần 2 của quân và dân Đại Việt, qua đó thể hiện lòng yêu nước, tinh thần anh hùng bất khuât, sẵn sàng hy sinh vì độc lập nước nhà.