• Nhà xuất bản: NXB Thời Đại
  • Năm xuất bản: 10-2012
  • Trọng lượng (gr): 250
  • Kích thước: 24 x 16
  • Số trang: 302
  • Hình thức: Bìa Mềm
  • Ngôn ngữ: Sách tiếng Việt
  • Giá bán: 50000.0
  • Giá bìa: 100000.0
Thần Bản Tôn (HH)