• Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức
  • Tác giả: Dza Kilung Rinpoche
  • Năm xuất bản: 2018
  • Trọng lượng (gr): 300
  • Kích thước: 13.5 x 21
  • Số trang: 264
  • Hình thức: Bìa Mềm
  • Ngôn ngữ: Sách tiếng Việt
  • Giá bán: 75000.0
  • Giá bìa: 100000.0

 “Tâm thư thái” là một kho báu. Nó có đủ tất cả những gì cần thiết. Bạn chẳng cần tìm kiếm những chỉ dẫn nào khác để thiền định”.

Tulku Thondup, tác giả của The Healing Power of Mind và The Heart of Unconditioned Love

“Thật giản dị và rõ ràng, từ những thực hành nhập môn cho đến giai đoạn thượng thừa, Tâm thư thái mang đến sự dẫn dắt dễ hiểu, vừa mang tính chất giải thoát vừa mang tính chất nuôi dưỡng”.

Jack Kornfield, tác giả Bringing Home the Dharma và A Path with Heart

“Kilung Rinpoche giải thích các pháp môn thiền định với cái nhìn thấu suốt rất hữu dụng cho cuộc sống hàng ngày. Quyển sách Tâm thư thái này có thể làm thay đổi cuộc đời bạn”.

Anam Thubten, tác giả của The Magic of Awareness và No Self, No Problem