• Nhà xuất bản: Vinabook JSC
  • Tác giả: Nhiều Tác Giả
  • Năm xuất bản: 11-2017
  • Kích thước: 13.5 x 21 cm
  • Số trang: 392
  • Hình thức: Bìa mềm
  • Giá bán: 62700.0
  • Giá bìa: 114000.0

Nữ Chiến Sĩ Trường Sơn Anh Hùng gồm những câu chuyện về những nữ chiến sĩ Trường Sơn yêu nước, quả cảm, kiên cương, thông minh, sáng tạo, anh hùng. Qua đó khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc nói chung và trong tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn nói riêng.