• Nhà xuất bản: Vinabook JSC
  • Tác giả: PGS. TS. Đỗ Bang
  • Năm xuất bản: 11-2017
  • Kích thước: 13.5 x 21 cm
  • Số trang: 372
  • Hình thức: Bìa mềm
  • Giá bán: 64800.0
  • Giá bìa: 108000.0

Biến Cố Kinh Đô Huế Và Phong Trào Cần Vương (1885 - 1896) gồm 24 bài tham luận của các tác giả là nhà nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lịch sử, nội dung tham luận xoay quanh Biến cố kinh đô Huế và phong trào Cần Vương (1427 - 1885). Đây là Hội thảo chuyên gia với quy mô quốc gia đầu tiên về một chủ đề vừa có ý nghĩa khoa học vừa có giá trị thực tiễn đối với Thừa Thiên Huế và nhiều địa phương trên cả nước.