• Nhà xuất bản: NXB Văn Hóa - Văn Nghệ
  • Tác giả: Nhiều Tác Giả
  • Năm xuất bản: 02-2019
  • Kích thước: 14x20cm
  • Số trang: 256
  • Hình thức: Bìa mềm
  • Giá bán: 71200.0
  • Giá bìa: 89000.0

Tháng  2  năm  1979,  sau  vài  ngày  nhà cầm  quyền  Trung  Quốc  đưa  nửa  triệu quân  tấn  công  sáu  tỉnh  biên  giới  phía Bắc  nước  ta,  tôi  cùng  các  anh  em  nhà  báo  đã  có mặt  trên  nhiều  trận  địa.  Mới  đầu  là  bất  ngờ  vì  sự tráo trở. Mới đầu là giật mình. Mới đấy là đồng chí mà  bất  đồ  thành  giặc,  vừa  sáng  giặc  bành  trướng đã súng ống tua tủa nhô lên đầu núi. Làng bản đêm qua  còn  êm  ấm  bàn  chuyện  làm  ăn.  Bãi  chợ  đêm qua còn vừa hát vừa uống rượu kết bạn. Bất đồ thành chiến  trường.  Những  tưởng  rối  loạn.  Những  tưởng mất  người,  mất  đất  chỉ  trong  gang  tấc.  Nhưng  kỳ lạ,  ngay  sau  đó,  bản  lĩnh  của  một  dân  tộc  từng  trải mấy  chục  năm  đi  qua  hai  cuộc  chiến  tranh  chống xâm  lược,  vừa  giành  thắng  lợi  trọn  vẹn  30/4/1975 lập tức nhận ra âm mưu thâm độc và tham vọng của đối phương, vội xắn tay áo, cầm lấy súng với ý thức chiến đấu giữ gìn từng thước đất, trước hết là nơi ăn nơi ở của mình. Làng làng như thế. Người người như thế. Biên cương dài hơn một ngàn mấy trăm cây số bỗng nhấp nhô chiến lũy ngăn quân xâm lược bằng đủ các loại vũ khí có trong tay.

Cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc  đã  lùi  xa  bốn  mươi  năm.  Đất  nước  đi  lên  có nhiều  thay  đổi.  Nhưng  trong  đời  sống  có  những  giá trị bất biến, không sự thay đổi nào làm phai lạt, luôn tồn tại đồng hành với đời sống đương đại, ấy là hình ảnh  những  người  con  ưu  tú  từng  quên  mình  vì  sự trường tồn của đất nước, của dân tộc.

Sẽ  không  bao  giờ  kể  hết  NHỮNG  BÔNG  HOA THÁNG HAI. Trong tập sách này là một phần những câu  chuyện,  những  tấm  gương  tiêu  biểu  trong  cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc bốn mươi năm về trước.