• Nhà xuất bản: Vinabook JSC
  • Tác giả: GS. Hà Văn Tấn
  • Năm xuất bản: 02-2019
  • Kích thước: 14 x 22
  • Số trang: 224
  • Hình thức: Bìa mềm
  • Giá bán: 61750.0
  • Giá bìa: 95000.0

Nghiên cứu văn hóa lịch sử Việt Nam qua các minh văn ý nghĩa lịch sử của minh văn qua các thời kỳ.Minh văn là những dòng chữ trên bia đá, chuông đồng và một số cổ vật. Hiện nay có một số người có khuynh hướng muốn gọi minh văn là minh khắc.