• Nhà xuất bản: Công Ty Cổ Phần Tri thức Văn Hóa Sách Việt Nam
  • Tác giả: GS.TS.Đỗ Quang Hưng
  • Năm xuất bản: 01-2018
  • Kích thước: 15.5 x 22 cm
  • Số trang: 359
  • Hình thức: Bìa mềm
  • Giá bán: 122000.0
  • Giá bìa: 180000.0

Từ đầu thập kỷ 80 của thế kỷ XX, trong chương trình đào tạo của Khoa lịch sử, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, nay là trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, đã có môn Lịch sử Báo chí Việt Nam. Cuốn sách này được bắt đầu từ đó.

Chúng tôi có những năm tháng gắn bó xây dựng Khoa Báo chí của Trường, đặc biệt có 10 năm trực tiếp phụ trách Bộ môn Lịch sử báo chí, chuyên ngành mà ở thời điểm đó còn non trẻ.

Năm 1995, trong khuôn khổ đề tài khoa học cấp Bộ của chúng tôi, với sự cộng tác của các nhà nghiên cứu Nguyễn Thành, Dương Trung Quốc, đề tài cùng tên đã hoàn tất dưới sự quản lý, giúp đỡ của Khoa Lịch sử.

Từ đó đến nay, đề tài luôn được dùng làm tài liệu giảng dạy, học tập cho sinh viên những năm cuối và các khóa cao học, nghiên cứu sinh của hai Khoa nói trên.