• Số trang: 138
  • Hình thức: Bìa cứng
  • Giá bán: 270000.0
  • Giá bìa: 290000.0

Lô Lô là dân tộc thiểu số cư trú tập trung ở các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc (Hà Giang), Bảo Lạc (Cao Bằng). Người Lô Lô sống thành từng bản, mỗi dòng họ sống trong phạm vi một bản. Đến các bản Lô Lô, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy sự khác biệt về cảnh quan cư trú, cách bố trí nhà cửa, kiến trúc nhà ở khác so với các tộc người khác. Người Lô Lô tự hào về vốn văn hóa dân gian phong phú thể hiện qua những điệu múa, làn điệu dân ca chứa chan tình yêu con người, cuộc sống và thiên nhiên. Đặc biệt, xưa kia người Lô Lô đã có chữ tượng hình với 140 bộ thủ. Chữ được ghi trên các tấm gỗ mỏng, trên da thú hoặc loại giấy dày và thô. Với những tư liệu hình ảnh đặc sắc và bài viết súc tích được trình bày trong cuốn sách, chúng tôi hy vọng đây sẽ là nguồn tư liệu quý, giúp ích cho bạn đọc trong việc nghiên cứu, tìm hiểu những nét văn hóa độc đáo của dân tộc Lô Lô.