• Nhà xuất bản: Cửu Đức
  • Tác giả: Nhiều Tác Giả
  • Năm xuất bản: 12-2012
  • Kích thước: 18.5 x 28 cm
  • Số trang: 1175
  • Hình thức: Bìa cứng
  • Giá bán: 300000.0
  • Giá bìa: 300000.0

Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sự Lệ (gọi tắt là Khâm Định) do Nội các triều Nguyễn soạn thảo và xuất bản, ghi chép tất cả những văn bản điển chương, pháp chế triều Nguyễn bằng chữ Hán.

Đây là một công trình lịch sử có quy mô đồ sộ vào bậc nhất trong kho tàng thư tịch cổ viết bằng chữ Hán của Việt Nam. Bộ sách này được biên soạn rất công phu, kéo dài 12 năm (1843- 1855). 

Bộ sách gồm 3 phần, trong đó phần tục biên ghi chép từ 1852 đến 1889 (Thành Thái năm thứ nhất).

Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sự Lệ là một bộ sách chứa đựng một khối lượng đồ sộ những kiến thức, sử liệu chân xác, đặc biệt là về thiết chế và hoạt động của bộ máy nhà nước VN dưới triều Nguyễn.

Sách rất cần thiết cho việc nghiên cứu, học tập về khoa học xã hội, đặc biệt là việc nghiên cứu ứng dụng trong các bộ môn nghệ thuật khi khai thác các đề tài chính sử thời nhà Nguyễn.