• Nhà xuất bản: Công Ty Cổ Phần Tri thức Văn Hóa Sách Việt Nam
  • Tác giả: PGS. TS. Đỗ Bang
  • Năm xuất bản: 07-2017
  • Kích thước: 16 x 24 cm
  • Số trang: 502
  • Hình thức: Bìa mềm
  • Giá bán: 165000.0
  • Giá bìa: 266000.0

Lịch Sử Việt Nam Một Góc Nhìn

Sách là một bản tổng kết nghiên cứu lịch sử Việt Nam từ thời mở cõi, vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội Việt Nam. Thể hiện qua góc nhìn gắn nhiều hơn với vùng đất Huế và Đàng Trong trong tiến trình lịch sử của dân tộc