• Nhà xuất bản: Công Ty Cổ Phần Tri thức Văn Hóa Sách Việt Nam
  • Tác giả: Nguyễn Thiện Giáp
  • Năm xuất bản: 07-2017
  • Kích thước: 16 x 24 cm
  • Số trang: 939
  • Giá bán: 330000.0
  • Giá bìa: 500000.0

Lược Sử Việt Ngữ Học

Trình bày một cách tổng quan, có hệ thống về Việt ngữ học giúp bạn đọc tìm hiểu thêm: Tiếng Việt và Việt ngữ học; Việt ngữ học giai đoạn cổ trung đại; Việt ngữ học giai đoạn cận hiện đại; Việt ngữ học và đời sống văn hóa xã hội Việt Nam; những nhà Việt ngữ học có nhiều thành tựu nghiên cứu tiếng Việt