Khởi nghĩa Duy Tân - Thái Phiên - Trần Cao Vân - qua các tài liệu mới

Thông tin chi tiết

  • Nhà xuất bản: NXB Thanh Niên
  • Tác giả: Nguyễn Trương Đàn
  • Năm xuất bản: 2018
  • Trọng lượng (gr): 600
  • Kích thước: 16 x 24
  • Số trang: 574
  • Hình thức: Bìa Mềm
  • Ngôn ngữ: Sách tiếng Việt