Hồi Ký Phong Trào Dân Biến Ở Trung Kỳ (Đầu Thế Kỷ XX)

Phong trào này có thể được xem như một biến cố lớn trong lịch trình cách mạng Việt nam. Nó được phát triển và dẫn đạo bởi các nhà tri thức xuất thân từ khoa bảng. Nó lan tràn rất sâu xa và lâu dài đến mọi tầng lớp dân chúng. Từ thị thành đến nông thôn với một đường lối chủ trương thống nhất: cái đầu hớt ngắn, hoặc bộ đồ tây với một khối óc mới, với một quan niệm mới: DUY TÂN. Nhưng phong trào bị thực dân thẳng tay đàn áp bằng bạo lực, rồi tức khắc chúng đưa đi chém, đi đày Lao Bảo, Côn Lôn...

Tác phẩm như một lời tự biện hộ để trình bày trước nghị viện Pháp, để họ thấy rõ cái tệ trạng hành chánh và cảnh tham quan ô lại của Nam Triều.

Thông tin chi tiết

  • Nhà xuất bản: Omega Plus
  • Tác giả: Phan Chu Trinh
  • Năm xuất bản: 08-2015
  • Kích thước: 13 x 20.5 cm
  • Số trang: 170
  • Hình thức: Bìa mềm