• Nhà xuất bản: Nhà sách Lao Động
  • Tác giả: Quý Lâm
  • Năm xuất bản: 09-2015
  • Kích thước: 19 x 27 cm
  • Số trang: 405
  • Hình thức: Bìa cứng
  • Giá bán: 262500.0
  • Giá bìa: 350000.0

Biển Đảo Việt Nam Nguồn Cội Từ Bao Đời

Việt Nam có bờ biển dài và vùng biển rộng. Trong suốt tiến trình lịch sử, biển và đảo luôn giữ vị trí trọng yếu trong đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước. Từ thời kỳ tiền sử cho đến ngày nay, Việt Nam liên tục tiến ra chiếm lĩnh, khai phá, lập nghiệp, xác lập và thực thi chủ quyền trên các đảo, quần đảo ở Biển Đông.

Nhằm góp phần thể hiện lòng yêu nước, ý thức bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam; tiếp tục tuyên truyền về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, NXB Hồng Đức phối hợp với trung tâm giới thiệu sách Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản và phát hành quyển sách: Biển Đảo Việt Nam Nguồn Cội Từ Bao Đời.

Quyển sách gồm tám phần:

-       Phần I: Lịch sử xác lập và thực thi chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trên Biển Đông

-       Phần II: Tư liệu nước ngoài và luật quốc tế về chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

-       Phần III: Kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Việt Nam

-       Phần IV: Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

-       Phần V: Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển đông (Doc)

-       Phần VI: Luật Biển Việt Nam

-       Phần VII: Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

-       Phần VIII: Hướng dẫn công tác tuyên truyền về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.