• Nhà xuất bản: Alpha books
  • Tác giả: Nguyễn Tử Siêu
  • Năm xuất bản: 26/08/2015
  • Trọng lượng (gr): 352.00 gam
  • Kích thước: 13 x 20.5 cm
  • Số trang: 372
  • Hình thức: Bìa mềm
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Giá bán: 79000.0
  • Giá bìa: 99000.0

Nét mặt tròn như vành nguyệt, lông mày cong thanh tú, đôi con mắt bồ câu đen láy, miệng tươi như hoa nở mà vẫn ẩn hiện một cái khí lượng anh hùng. Nàng vùng quanh giáo trường một hồi lâu rồi cầm cờ lệnh phất mạnh một cái, 2.000 quân bỗng chia ra làm năm hàng. Nàng lại phất cờ một lần nữa thì 2.000 quân ấy biến thành "Ngũ hoa trận", nàng lại phất cờ một lần nữa liền biến ra thế "Liên hoa trận" rồi dần dần cứ biến hóa khác thường.

- Triệu Thị Trinh luyện quân

"Ta đây sở dĩ quên mình là tấm thân con gái, mà thanh gươm yên ngựa xông pha trong cõi chiến trường, mục đích là cốt để cứu quốc dân ta ra khỏi vòng nước lửa. Nếu lòng trời có tựa nước non này, thời Đức vua Trưng ở Mê Linh, là một bậc mở đường dẫn lối cho ta trước đó. Ta đã theo, thời tất ta phải theo Ngài, ta sẽ làm vua cả toàn cõi Viêm bang, chứ có khi nào ta lại chịu làm vua trong một vùng Lệ Hải này."

- Trích lời Vua Bà Triệu Ẩu.

Mời bạn đón đọc.