• Nhà xuất bản: Alpha books
  • Tác giả: Nhiều Tác Giả
  • Năm xuất bản: 26/08/2015
  • Trọng lượng (gr): 506.00 gam
  • Kích thước: 13 x 20.5 cm
  • Số trang: 564
  • Hình thức: Bìa mềm
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Giá bán: 103000.0
  • Giá bìa: 129000.0

Luật này đều theo đại ý những chế độ cốt yếu của nước ta, chỉ có châm chước sửa sang lại cho thích hợp với phong tục đã thay đổi và hiện tình xã hội của dân ta.

Thể lệ này sau khi đã đồng ý với quan Toàn quyền Đồng Pháp ( thay mặt Đại Pháp Dân quốc là nước bảo hộ của nước Nam) sẽ ban bố thi hành cho quốc dân ta.

Luật này sau khi ban bố sẽ đăng vào "Trung kỳ báo, nam triều Quốc ngữ công báo và một tháng sau khi đã đăng báo xong, luật này rồi thời sẽ bắt đầu thi hành, trừ khi nào có điều lệ định khác thời không kể.

- Trích điều thứ 1

Mời bạn đón đọc.