Đây là lần đầu tiên, một cuốn sách địa chí mang tính chất tổng kết, có tính khái quát cao về Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội được ấn hành. Sách  phác họa tổng quát diện mạo kho tàng văn hóa dân gian của mảnh đất kinh kỳ từ tục ngữ ca dao, các trò chơi, trò diễn… cho tới các ngành nghề thủ công truyền thống của Thăng Long.

 

Bên cạnh đó, cuốn sách cũng dành một phần trang trọng viết về những danh nhân văn hóa, hay những tinh hoa của vùng đất ngàn năm văn vật. 

Thông tin chi tiết

  • Nhà xuất bản: Nhà Sách 30 Hàn Thuyên
  • Kích thước: 14.5x20.5 cm
  • Số trang: 656
  • Hình thức: Bìa mềm