• Nhà xuất bản: Nhà sách Lao Động
  • Tác giả: Nhiều Tác Giả
  • Kích thước: 19 x 27 cm
  • Số trang: 432
  • Hình thức: Bìa cứng
  • Giá bán: 251250.0
  • Giá bìa: 335000.0
Chiến Dịch Điện Biên Phủ Toàn Thắng & Dưới Góc Nhìn Của Người Nước Ngoài

Nhân kỷ niệm 10 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Bác Hồ đã viết: “Điện Biên Phủ như là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã, đồng thời phong trào giải phóng dân tộc khắp Thế giới đang lên cao đến thắng lợi hoàn toàn”, “Đó là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên Thế giới”.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết: “Điện Biên Phủ là trận đánh tiêu diệt, bắt sống quân viễn chinh xâm lược lớn nhất, gọn nhất của quân đội ta, dân tộc ta và của phong trào giải phóng dân tộc trong thế kỷ XX.(*)… Chính vì vậy mà Điện Biên Phủ mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của con người Việt Nam quật cường, bất khuất, thông minh, sáng tạo, là niềm tin của các dân tộc đấu tranh thoát ách áp bức bóc lột, vươn tới độc lập tự do.

Nhân kỷ niệm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2018). Nhà xuất bản Thời Đại cho xuất bản quyển Sách:

CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ TOÀN THẮNG & DƯỚI GÓC NHÌN CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Nội dung quyển Sách gồm có 02 phần chính sau:

Phần I: CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ TOÀN THẮNG.

Phần II: ĐIỆN BIÊN PHỦ DƯỚI GÓC NHÌN CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI.

Quyển Sách được tuyển chọn từ nhiều nguồn tư liệu với những bài viết & bình luận của các báo Pháp như Carrefoar, Paris Presses Anrore, Paris Macht,… những đoạn hồi ký của nhiều nhà chính trị, quân sự đã trực tiếp tham chiến hoặc được biết về Điện Biên Phủ. Ngoài ra, còn có một số tài liệu trong nước đã được xuất bản.