Đạo Kỷ Nguyên Mới

Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau:

I. Nền tảng của phẩm hạnh

Chương 1: Xã hội hiện đại và nhu cầu tìm kiếm niềm hạnh phúc của nhân loại

Chương 2: Không thần không, không huyền bí

Chương 3: Căn nguyên phụ thuộc và bản chất của thực tại

Chương 4: Xác định mục tiêu

Chương 5: Xúc cảm tột cùng

II. Phẩm hạnh và từng cá nhân

Chương 6: Kềm chế

Chương 7: Đức hạnh

Chương 8: Từ bi

Chương 9: Phẩm hạnh và đau khổ

III. Phẩm hạnh và xã hội.

Thông tin chi tiết

  • Nhà xuất bản: NXB Đồng Nai
  • Tác giả: Dalai Lama
  • Năm xuất bản: 01-2011
  • Trọng lượng (gr): 250
  • Kích thước: 20 x 13
  • Số trang: 231
  • Hình thức: Bìa Mềm
  • Ngôn ngữ: Sách tiếng Việt