Cuộc Vận Động Khởi Nghĩa Ở Trung Kỳ Năm 1916Thông tin chi tiết

  • Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp TP.HCM
  • Năm xuất bản: 07-2016
  • Trọng lượng (gr): 275
  • Kích thước: 24 x 16
  • Số trang: 275
  • Hình thức: Bìa Mềm
  • Ngôn ngữ: Sách tiếng Việt