• Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp TP.HCM
  • Năm xuất bản: 07-2016
  • Trọng lượng (gr): 275
  • Kích thước: 24 x 16
  • Số trang: 275
  • Hình thức: Bìa Mềm
  • Ngôn ngữ: Sách tiếng Việt
  • Giá bán: 53900.0
  • Giá bìa: 70000.0

Cuộc Vận Động Khởi Nghĩa Ở Trung Kỳ Năm 1916