• Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức
  • Tác giả: Nhiều Tác Giả
  • Năm xuất bản: 2018
  • Trọng lượng (gr): 420
  • Kích thước: 24 x 16
  • Số trang: 372
  • Hình thức: Bìa Mềm
  • Ngôn ngữ: Sách tiếng Việt
  • Giá bán: 50700.0
  • Giá bìa: 65000.0

Chư - Kinh - Nhật - Tụng
Mục lục
Phật thuyết A Di Đà Kinh
Khóa sám nguyện
Diệu pháp Liên Hoa Kinh – Phẩm Phổ Môn
Đại Bi sám pháp
Kinh dược sư
Địa tạng Bồ Tát bản nguyện Kinh
Kinh Kim Cương
Nghi thức hiến cúng Phật
Văn thí thực
Các bài văn sám hối
Các chú kệ thường dùng