• Nhà xuất bản: NXB Văn Học
  • Tác giả: Trần Trọng Kim
  • Năm xuất bản: 11-2012
  • Trọng lượng (gr): 700
  • Kích thước: 20.5 x 14.5
  • Số trang: 648
  • Hình thức: Bìa Cứng
  • Ngôn ngữ: Sách tiếng Việt
  • Giá bán: 105300.0
  • Giá bìa: 135000.0

Việt Nam Sử Lược Sử là sách không những chỉ để ghi chép những công việc đã qua mà thôi, nhưng lại phải suy xét việc gốc ngọn, tìm tòi cái căn nguyên những công việc của người ta đã làm để hiểu rõ những vận hội trị loạn của một nước, những trình độ tiến hóa của một dân tộc.Lịch sử Việt Nam đã trải qua nghìn năm dựng nước và giữ nước. Bao thăng trầm, hưng vong, bao sự kiện, nhân vật gắn liền với từng giai đoạn lịch sử của nước nhà tạo thành dòng chảy xuyên suốt, ghi đậm trong đời sống của các thế hệ con người Việt Nam.Bộ sách Việt Nam Sử Lược này được chia làm 5 thời đại: Thời đại thứ nhất là Thượng cổ thời đại, kể từ họ Hồng Bàng cho đến hết đời nhà Triệu. Thời đại thứ nhì là Bắc thuộc thời đại, kể từ khi vua Vũ đế nhà Hán lấy đất Nam Việt của nhà Triệu cho đến đời Ngũ Quí, ở bên ta có họ Khúc, họ Ngô xướng lên sự độc lập. Thời đại thứ ba là Thời đại tự chủ, kể từ nhà Ngô, nhà Đinh cho đến Sơ Diệp nhà Hán Lê. Thời đại thứ tư là Nam Bắc phân tranh, kể từ khi nhà Mạc làm sự thoán đoạt cho đến nhà Tây Sơn. Thời đại thứ năm là Cận kim thời đại, kể từ vua Thế Tổ Bản triều cho đến thời Pháp thuộc.Việt Nam Sử Lược là một bộ sách tham khảo cần thiết cho các nhà chuyên môn và đông đảo bạn đọc.