Niên đạiTên phong tràoKhu vực
1-5-1919Phong trào Ngũ tứ ở Trung QuốcĐông Á
1919-1922Thổ Nhĩ Kì - Cộng hòa Thổ Nhĩ KìTây Nam Á
1921-1924Cộng hòa nhân dân Mông CổĐông Bắc Á
1901-1936Lào: khởi nghĩa của Ong Kẹo và Cam-ma-đamĐông Dương
1918-1920-1926Cam-pu-chia: phong trào đấu tranh liên tiếp nổ raĐông Dương
1930-1931Xô Viết Nghệ Tĩnh ở Việt NamĐông Dương
1930-1935Cam-pu-chia: cách mạng dân chủ tư sản: nhà sư A-cha Ham chiêuĐông Dương
1926-1927In-đô-nê-xi-a: tại Gia-va và Xu-ma-xtra dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản sau khi bị đàn áp quần chúng ngả theo phong trào dân tộc tư sản của Xu - các nôĐông Nam Á hải đảo

(Nguồn: Bài 4 trang 103 sgk Lịch sử 8:)