Xu hướngChủ trươngBiện phápKhả năng thực hiệnTác dụngHạn chế
Bạo động của Phan Bội ChâuĐánh Pháp giành độc lập dân tộc, xây dựng xã hội tiến bộTập hợp lực lượng đánh Pháp, trước hết là xây dựng lực lượng về mọi mặt, kết hợp cầu việnPhù hợp với nguyện vọng của nhân dân, nhưng chủ trương cầu viện Nhật Bản khó thực hiệnKhuấy động lòng yêu nước cổ vũ tinh thần dân tộcÝ đồ cầu viện Nhật Bản là sai lầm nguy hiểm
Cải cách của Phan Châu TrinhVận động cải cách trong nước, khai trí, mở mang công, thương nghiệp, tự cườngMở trường học đề nghị cùng thực dân chấn chỉnh lại chế độ phong kiến giúp Việt Nam tiến bộKhông thể thực hiện được vì trái với đường lối của PhápCổ vũ tinh thần tự lập tự cường giáo dục tư tưởng chống hủ tục phong kiếnBiện pháp cải lương, xu hướng bắt tay với Pháp làm phân tâm tư tưởng cứu nước của nhân dân

(Nguồn: Bài 2 trang 151 sgk Lịch sử 8:)