Nhiều trung tâm kháng chiến thành lập: Đồng Tháp Mười, Sa Đéc, Trà Vinh, Rạch Giá, Hà Tiên...

(Nguồn: Bài 3 trang 119 sgk Lịch sử 8:)