- Sự phân công lao động đã được hình thành.

- Hình thành hàng loạt làng bản (chiềng, chạ).

- Hình thành các cụm giềng, chạ hay làng bản được gọi là bộ lạc.

- Chế độ phụ hệ thay thế chế độ mẫu hệ.

(Nguồn: Bài 1:)