- Bối cảnh Cam-pu-chia giữa thế kỉ XIX

     + Trước khi bị Pháp xâm lược triều đình phong kiến Nô-rô-đôm suy yếu phải thần phục Thái Lan.

     + Năm 1863 Cam-pu-chia chấp nhận sự bảo hộ của Pháp. Năm 1884 Pháp gạt Xiêm, biến Cam-pu-chia thành thuộc địa của Pháp.

     + Ách thống trị của Pháp làm cho nhân dân Cam-pu-chia bất bình vùng dậy đấu tranh.

- Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Cam–pu–chia được thể hiện ở ba cuộc khởi nghĩa sau:

Tên phong trào khởi nghĩaThời gianĐịa bàn hoạt độngKết quả
Khởi nghĩa Si-vô-tha1861-1892Tấn công U-đong và Phnôm PênhThất bại
Khởi nghĩa A-cha-xoa1863-1866Các tỉnh giáp biên giới Việt Nam, nhân dân. Châu đốc (Hà Tiên) ủng hộ A-cha-xoa chống PhápThất bại
Khởi nghĩa Pu-côm-bô1866-1867Lập căn cứ ở Tây Ninh (Việt Nam) sau đó tấn công về Cam-pu-chia kiểm soát Pa-man tấn công U-đongThất bại

(Nguồn: trang 23 sgk Lịch Sử 11:)