Hoành (tiếng Tráng: Vang, chữ Hán giản thể: 横县, bính âm: Héng Xiàn, Hán Việt: Hoành huyện) là một huyện tại thành phố Nam Ninh, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huyện này có diện tích 3.464 km², dân số năm 2002 là 1.070.000 người.

Hành chính

Huyện này được chia thành các đơn vị hành chính gồm:

  • 14 trấn: Hoành Châu, Loan Thành, Lục Cảnh, Thạch Đường, Đào Vu, Giáo Y, Vân Biểu, Bách Hợp, Na Dương, Nam Hương, Tân Phúc, Liên Đường, Bình Mã, Mã Lĩnh.
  • 3 hương: Mã Sơn, Bình Lãng, Trấn Long.

Tham khảo

(Nguồn: Wikipedia)