Điện Thái Hòa có thể chỉ đến:

  • Điện Thái Hòa (Bắc Kinh), điện lớn nhất trong quần thể Cố Cung, Bắc Kinh
  • Điện Thái Hòa (hoàng thành Huế)

(Nguồn: Wikipedia)