Biển Hồ' có thể là:

  • Hồ T'Nưng tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.
  • Tonlé Sap ở Campuchia

(Nguồn: Wikipedia)