• Nhà xuất bản: Công Ty Cổ Phần Tri thức Văn Hóa Sách Việt Nam
  • Tác giả: Trần Hồng Đức, Trần Xuân Thanh
  • Năm xuất bản: 01-2018
  • Kích thước: 13.5 x 21 cm
  • Số trang: 340
  • Hình thức: Bìa mềm
  • Giá bán: 71500.0
  • Giá bìa: 110000.0

Vương Triều Mạc

Nội dung sách gồm 5 phần:

Phần một: Gồm những bài viết bàn về Mạc Đăng Dung và vương triều Mạc của một số nhà nghiên cứu thuộc các thế hệ khác nhau.

Phần hai: Gồm tư liệu nhà Mạc trong bộ Đại Việt thông sử, còn gọi là Lê triều thông sử của nhà sử học Lê Quý Đôn. Đây là bộ sử phán sử liệu về nhà Mạc phong phú hơn, chính xác hơn các bộ Toàn thưCương mục.

Phần ba: Vương triều Mạc.

Phần bốn: Những danh nhân và nhân vật lịch sử thời Mạc.

Phần năm: Những đóng góp của nhà Mạc với quê hương đất nước.