• Nhà xuất bản: Vinabook JSC
  • Tác giả: PGS. TS. Đỗ Bang
  • Năm xuất bản: 11-2017
  • Kích thước: 13.5 x 21 cm
  • Số trang: 350
  • Hình thức: Bìa mềm
  • Giá bán: 61200.0
  • Giá bìa: 102000.0

Vua Duy Tân Và Cuộc Vận Động Khởi Nghĩa Ở Trung Kỳ Năm 1916 gồm 23 bài tham luận đề cập về bối cảnh lịch sử quốc tế, Việt Nam và Huế đầu thế kỷ XX, về tiểu sử vua Duy Tân, trong đó nêu bật vai trò của vua Duy Tân với cuộc vận động khởi nghĩa ở Trung Kỳ năm 1916 cùng một số nhân vật lịch sử trong cuộc khởi nghĩa.