Việt - Pháp Bang Giao Sử Lược

Lịch sử cuộc mất chủ quyền của một nước là lịch sử tối cần thiết cho nhân dân nước ấy.

Vì có thấu hiểu việc trước mới đề phòng và lo liệu cho việc sau, có thấy những sai lầm, những đắc sách của người xưa, thì người nay và người sau mới lo tránh hoặc gắng bắt chước theo, có cảm những hờn tủi của người dân mất nước mới phấn khích, tự cường mà mưu nghĩ đến cuộc phục hưng.

Thông tin chi tiết

  • Nhà xuất bản: Công ty TNHH Văn Hóa Khai Tâm
  • Tác giả: Phan Khoang
  • Năm xuất bản: 10-2017
  • Kích thước: 15.5 x 23 cm
  • Số trang: 330
  • Hình thức: Bìa mềm