• Nhà xuất bản: Công Ty Cổ Phần Tri thức Văn Hóa Sách Việt Nam
  • Tác giả: Đặng Việt Thủy
  • Năm xuất bản: 01-1900
  • Kích thước: 13.5 x 21 cm
  • Số trang: 376
  • Hình thức: Bìa mềm
  • Giá bán: 72000.0
  • Giá bìa: 120000.0

Năm 1945, một sự kiện lịch sử vô cùng trọng đại, Có ý nghĩa quyết định đối với vận mệnh của dân tộc ta, đất nước ta: Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Ngày 2 - 9 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời long trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập trước toàn thể quốc dân và thế giới. Tuyên ngôn nêu rõ: "Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đằng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do " " Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy". Sự nghiệp giữ vững quyền tự do, độc lập, xây dựng chế độ mới của nhân dân Việt Nam từ năm 1945 đến nay là sự nghiệp kháng chiến trải qua 30 năm chống lại sự xâm lược của thực dân Pháp (1945 - 1954)