• Nhà xuất bản: Alphabooks
  • Kích thước: 13*20.5 cm
  • Số trang: 357
  • Hình thức: Bìa mềm
  • Giá bán: 71000.0
  • Giá bìa: 89000.0

Cuốn Việt Nam Lê Thái Tổ kể lại công cuộc dựng nghiệp của người anh hùng áo vải Lê lợi, Từ lúc dấy binh ở Lam Sơn cùng Nguyễn Trãi và nhiều danh tướng, nghĩa sĩ khác cho đến ngày đánh lui quân xâm lược nhà Minh, thu bờ cõi về tay dân Việt. Tác giả một mặt bám sát các sự kiện có thực đã được ghi trong sử sách, mặt khác cũng mạnh dạn đưa vào những quan hệ đời thường giữa các nhân vật, hư cấu thêm vài chi tiết mang màu sắc huyền bí , khiến câu chuyện trở nên sinh động lôi cuốn giàu chất văn xuôi.