Thông tin chi tiết

  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Tác giả: Huyền Quang, Xuân Khôi, Đạt Chí
  • Năm xuất bản: 08/2015
  • Trọng lượng (gr): 250
  • Kích thước: 13 x 20.5
  • Số trang: 186
  • Hình thức: Bìa Mềm
  • Ngôn ngữ: Sách tiếng Việt