• Nhà xuất bản: NXB Trẻ
  • Tác giả: Nhiều Tác Giả
  • Năm xuất bản: 03-2018
  • Kích thước: 19 x 26 cm
  • Số trang: 332
  • Hình thức: Bìa mềm
  • Giá bán: 245000.0
  • Giá bìa: 350000.0

Tuổi Trẻ Sài Gòn Mậu Thân 1968 (Tái Bản 2018)

Sách gồm nhiều bài viết của nhiều tác giả viết về vai trò của tuổi trẻ Sài Gòn – Gia Định cùng với các đơn vị quân sự và nhân dân tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968… Tất cả mãi mãi được ghi vào lịch sử thành phố như những sự kiện không thể nào quên.