• Nhà xuất bản: NXB Văn Hóa Văn Nghệ
  • Tác giả: Nguyễn Đình Thống
  • Năm xuất bản: 05/2017
  • Trọng lượng (gr): 462.00 gam
  • Kích thước: 16 x 24 cm
  • Số trang: 292
  • Hình thức: Bìa mềm
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Giá bán: 88000.0
  • Giá bìa: 110000.0

Tri thức là người sở hữu trí tuệ, thứ tài sản không ai, không giai cấp nào có thể chiếm đoạt. Tài sản này chỉ có thể phát huy giá trị bằng lao động sáng tạo của chính người chủ sở hữu. Chính vì vậy mà mỗi tri thức đều được quyền lựa chọn cách riêng của mình để đóng góp cho dân tộc và cho xã hội, không có một công thức chung cho đội ngũ tri thức (hay tầng lớp tri thức).

Trong tiến trình giải phóng dân tộc từ đầu thế kỷ XX đến Cách mạng Tháng Tám (1945), sĩ phu - trí thức Việt Nam là bộ phận có những đóng góp to lớn vào công cuộc đấu tranh giành độc lập nước nhà, bảo về và phát triển văn hóa dân tộc...

Mời bạn đón đọc.