Tri Thức Lịch Sử Phổ Thông - Lịch Sử Việt Nam - Tập 1 (Từ Nguồn Gốc Đến Đầu Thế Kỷ X) giới thiệu một thời kì dài hàng mấy chục nghìn năm từ lúc con người xuất hiện trên đất nước ta

Sách thuộc kho sách cũ, sách tồn kho, không đổi trả. Khách hàng vui lòng cân nhắc trước khi mua.

Thông tin chi tiết

  • Nhà xuất bản: NXB Trẻ
  • Tác giả: Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Thị Thu Thủy, Phan Ngọc Huyền, PGS. TS Đào Tố Uyên
  • Năm xuất bản: 01-2018
  • Kích thước: 16 x 24 cm
  • Số trang: 199
  • Hình thức: Bìa mềm