• Nhà xuất bản: Sài Gòn Tiến Thịnh
  • Tác giả: Hà Văn Thư - Trần Hồng Đức
  • Năm xuất bản: 10-2016
  • Kích thước: 13 x 19 cm
  • Số trang: 327
  • Hình thức: Bìa mềm
  • Giá bán: 55200.0
  • Giá bìa: 69000.0

Tóm Tắt Niên Biểu Lịch Sử Việt Nam

Lịch sử là một khoa học kéo dài theo thời gian, người đọc dễ bị lôi cuốn và chìm trong biết bao sự kiện nối tiếp nhau, đan xen lớn, nhỏ vô cùng phong phú.

Cuốn Tóm Tắt Niên Biểu Lịch Sử Việt Nam được biên soạn giúp cho người đọc biết được tiến trình dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam một cách xuyên suốt và ngắn gọn.

Ở đây, người đọc có thể nắm bắt được những sự kiện lịch sử quan trọng nhất, những anh hùng dân tộc và những nhân vật lịch sử có tác động lớn đến sự hình thành và phát triển của Tổ quốc Việt Nam.

Tóm Tắt Niên Biểu Lịch Sử Việt Nam là một hình thức biên soạn lịch sử tốt, giúp người đọc tìm hiểu lịch sử một cách nhanh chóng, thuận tiện dễ hiểu, dễ nhớ và vẫn trung thực, khoa học.